Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Standard-Tech Co. , Ltd LED Filament Bulb RA19-FB-8, RA19-FB-6,RA19-FB-4,RT14-FB-4,RS14-FB-4, RG14- FB-2,RG14-FB-4,RG25-FB-4,RG25-FB-6,RG25-FB-8,RG30- FB-4,RG30-FB-6,RG30-FB-8,RG40-FB-4,RG40-FB-6,RG40-FB-8, RST18-FB-4,RST18-FB-6,RST18-FB-8,RST22-FB-4,RST22-FB-6, RST22-FB-8 2015-04-22 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
cxwon 44361942 cxwon Lights & Lighting>>Outdoor Lighting>>Solar Light(old) 2020-10-20 ~ 2030-10-19 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này